פסיכומטריקס - תוכנה לפסיכומטרי

תוכנת מילים:

בימנו תוכנה ללימוד מילים הינה חלק בלתי נפרד מקורסי הפסיכומטרי בארץ, ובצדק. התוכנה מקנה ללומד אמצעים מגוונים בכדי ל"החדיר" את המילים לראש כגון משחקי מילים.

מבחני הערכה ומדידה:

מערכת מבחנים אינטרנטית המאפשרת לעקוב אחר התקדמות התלמיד בחומר ולאמוד את יכולתו תחת לחץ זמן בכל אחד מתתי הנושאים במבחן הפסיכומטרי.

ניתוח סימולציות:

ידוע כי הבנת מקור הבעיה מהווה את חצי הדרך לפתרונה, תוכנה זו מאפשרת לתלמיד ולמדריך לקבל ניתוח גרפי מדוקדק של יכולות הנבחן בסימולציות סיום הקורס ולהצביע על נקודות חלשות הדורשות שיפור.

תוכנת ניהול זמנים:

המערכת הראשונה מסוגה בשוק הפסיכומטרי המאבחנת את ניהול הזמנים של הנבחן בזמן אמת ומלמדת אותו להתמודד בצורה הנכונה ביותר עבורו עם דוחק הזמן במבחן הפסיכומטרי.


טיימר לפסיכומטרי

QA